Kursus regler

 

Regler for at deltage til et kursus på Snegla

• Bindende tilmelding 
• Venteliste kan oprettes - Hvis der er efterspørgsel på det
• Hvis man er forhindret i at deltage og man er tilmeldt, vil kursus-udvalget være behjælpelige med at formidle kontakten til evt. medlemmer på ventelisten. Såfremt der ikke er medlemmer på ventelisten er deltageren selv forpligtede til at finde et nyt medlem der vil overtage pladsen. Snegla tilbage betaler IKKE deltagergebyret, ved evt. syg hest eller rytter. 
• Tilmelding til frokost er ligeledes bindende tilmelding. 
• Ved kontant betaling for kursusdeltagelse skal betalingen ske til et af kursusudvalgets medlemmer. 
• Såfremt en kursusdeltager ikke ønsker publikum under sin undervisning. Er deltageren velkommen til at frabede sig publikum. Dette kan evt. meddeles kursus-udvalget på forhånd. 
• Ønsker ang. ride tidspunkt modtages af kursus-udvalget medlemmer.
Dog kan det ikke garanteres at ønskerne opfyldes.