Generalforsamling 2019

onsdag 20. februar 2019 klokken 18:30 - 21:30

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for medlemmer af Rideklubben Snegla

 

Onsdag 20. Februar 2019 kl. 18.30 i rytterstuen, Nr. Tolstrup, Flodgårdvej 6, 7500 Holstebro
 
Vi starter med hyggelig fællesspisning (klubben betaler)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Kassereren aflægger regnskab


4. Kontingent fastsættes


5. Indkomne forslag


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

    Lone Lauridsen ( På valg- ønsker ikke genvalg)

    Karin Fogh ( På valg- ønsker ikke genvalg)

    Mette Saaugaard- Haaning ( På valg - ønsker ikke genvalg. Men er villig til at forsætte som kasserer udenfor bestyrelsen, hvis                                                                                                                                                              generalforsamlingen godkender)                            

    Susanne Høgh Brunebjerg ( Ikke på valg)

    Christel Hansen( Ikke på valg - men ønsker at trække sig)

 

    Der skal vælges 2 suppleanter for et år

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant


8. Valg af stævneudvalg


9. Valg af baneudvalg


10. Valg af turudvalg


12. Valg af kursusudvalg


13. Valg af juniorudvalg

 

14. Overrækkelse  af Leo Stougaards Mindepokal

 

15. Overrækkelse af Den gyldne hestesko


16..Eventuelt

Mød op og gør din indflydelse gældende!

Har du lyst til at gøre en indsats for klubben i bestyrelsen eller i et af udvalgene, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem eller skrive på rideklubben.snegla@gmail.com for at høre nærmere.

Skriftlige forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest mandag d. 4. februar.

Medlemmer under 14 år har ingen stemmeret. Dette betyder dog ikke, at man ingen indflydelse har, da der ifølge vedtægterne er mulighed for at stemme gennem sin mor eller far.

Øl og sodavand kan købes.

Tilmelding til fællesspisning senest d. 11. februar
på mail: rideklubben.snegla@gmail.com eller på liste i rytterstuen

Venlig hilsen


Rideklubben Sneglas bestyrelse