Generalforsamling 2020

Skrevet den 18. januar 2019 af Britta Thybo

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for medlemmer af rideklubben Snegla.

Onsdag d. 19. Februar 2020 kl. 18.30 i rytterstuen, Nr. Tolstrup, Flodgårdvej 6, 7500 Holstebro.

Vi starter med hyggelig fællesspisning (klubben betaler)

Dagsorden;

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger regnskab

4. Kontingent fastsættes

5. indkomne forslag
- Evaluering af lys på ridebanen
-Bund i ridehal

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Ulrik Amby ( Ikke på valg)
Torben Baltzer (Ikke på valg)
Louise Østervemb Nielsen (Ikke på valg)
Sussi riis Tschanz (På valg - ønsker genvalg)
Susanne Høgh Brunebjerg (På valg - Ønsker genvalg)

Mette Saaugaard-Haaning fortsætter som kasserer udenfor bestyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter for et år.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Valg af stævneudvalg

9. Valg af baneudvalg

10. Valg af turudvalg

11. Valg af kursusudvalg

12. Valg af juniorudvalg

13. Overrækkelse af Leo Stougaards mindepokal

14. Overrækkelse af Den gyldne hestesko

16. Evt.

Mød op og gør din indflydelse gældende!

Har du lyst til at gøre en indsats for klubben eller i et af udvalgene, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem eller skrive på rideklubben.snegla@gmail.com for at høre nærmere.

Skriftlige forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, senest d. Onsdag d. 5. Februar.

Medlemmer under 14 år har ingen stemmeret. Dette betyder dog ikke at man ingen indflydelse har, da der ifølge vedtægterne er mulighed for at stemme gennem sin mor eller far.

Øl og sodavand kan købes.

Tilmelding til fællesspisning senest d. 10. Februar. Enten på mail rideklubben.snegla@gmail.com eller på liste i rytterstuen.

Venlig hilsen

Rideklubben Snegla bestyrelse.