Generalforsamling

Skrevet den 21. april 2021 af Britta Thybo

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

for medlemmer af rideklubben Snegla Søndag d. 9. Maj 2021 kl. 09.30 udendørs på Nr. Tolstrup, Flodgårdvej 6, 7500 Holstebro

Vi starter med hyggelig morgenkaffe kl. 09.30 og generalforsamling kl. 10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger regnskab

4. Kontingent fastsættes

5. Indkomne forslag • Sponsor udvalg • Sneglas 40 års jubilæum'

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Ulrik Amby (På valg – Ønsker genvalg)

Susanne Brunebjerg Høgh ( Ikke på valg)

Louise Østervemb Nielsen ( På valg – Ønsker genvalg)

Sussi Riis Tschanz (Ikke på valg - men ønsker at trække sig)

Torben Baltzer (Ikke på valg - men ønsker at trække sig)

Der skal vælges 2 suppleanter for et år

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Valg af stævneudvalg

9. Valg af baneudvalg

10. Valg af turudvalg

12. Valg af kursusudvalg

13. Valg af juniorudvalg

14. Overrækkelse af Den gyldne hestesko

15. Eventuelt Mød op og gør din indflydelse gældende!

Har du lyst til at gøre en indsats for klubben i bestyrelsen eller i et af udvalgene, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem eller skrive på rideklubben.snegla@gmail.com for at høre nærmere.

Skriftlige forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Senest Søndag d. 2. Maj 2021

Medlemmer under 14 år har ingen stemmeret. Dette betyder dog ikke, at man ingen indflydelse har, da der ifølge vedtægterne er mulighed for at stemme gennem sin mor eller far.

Øl og sodavand kan købes.

Tilmelding senest d. 5. Maj 2021 på mail: rideklubben.snegla@gmail.com eller på liste i rytterstuen

Venlig hilsen Rideklubben Sneglas bestyrelse