Årsberetninger og beslutningsreferater

Formandens årsberetninger

Årsberetning 2016

Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det sådan, at når jeg kører mod Nr. Tolstrup f. eks efter en travl dag på job, så kan jeg mærke, hvordan jeg ganske langsomt slapper mere og mere af, min hjerterytme bliver langsommere, og jeg begynder at glæde mig til det, jeg kommer ud til. Tiden flyver afsted, når jeg er her. Ofte har jeg det som et reklame slogan for nogle år siden let omskrevet. ”Rideture du ikke vil hjem fra”

Snegla favner en bred gruppe af medlemmer, der alle kommer her af forskellige grunde:

Den helt unge rytter der kommer til undervisning en gang om ugen , ikke større en tobak for end skilling, måske med sin flotte nyerhvervede lyserøde strigleboks, og som får hjælp af far og mor til at sadle op, som stolt trækker Sindri eller Skjoni eller en af de andre rideskoleheste over i ridehallen, eller får en tur ud i naturen med Dorte. Fantastisk at være i stalden når sådan et hold vender tilbage fra en tur. Man kan høre dem på kilometers afstand. De kommer tilbage med røde kinder og fuld af historier.

De lidt ældre ryttere der måske endelig har fået overtalt mor og far til, at de må få deres egen hest, måske købt for konfirmationspengene eller hårdtoptjente penge, eller måske et sponsorat fra forældrene.

Tur rytterne der nyder at ride lange ture i naturen og opdage nye ruter, og som ikke går så meget op i schenkelvigninger, versader eller traversader, men som altid husker at hygge bagefter.

Sportsrytterne, der passer og plejer deres heste, der ofte står i egen boks, træner seriøst og målrettet og stiller op til diverse stævner og repræsenterer Snegla på fornem vis

Formiddagsholdet, der hver dag mødes og indtager Annis dejlige kaffe og rundstykker, vender verdenssituationen, inden de måske tager en tur på deres heste enten inde eller ude.

Hestelskeren, der bare nyder at komme og passe sin hest og måske trække en tur.

Og ikke mindst familen Stougaard, der velvillligt tager imod, og sørger for god, komptent undervisning og pasning af de opstillede heste. Som kender os alle og vore heste og altid er klar med en hjælpende hånd.

Alle mødes vi om vores fælles interesse for den islandske hest

Snegla er en gammel traditionsrig klub, der i år har 35 år på bagen. Nogle af medlemmer har været med hele vejen, og andre er kommet til for ganske nylig.

Opgjort i december 16 var vi i alt 284 medlemmer, fordelt på  255 kvinder og 29 mænd. Vi har flest medlemmer i alderskategorien  25- 59år ( ialt 88) og 0- 12 år( 77 år)

Som vi alle har kunnet læse i Anne Maries skønne nyhedsbreve har 2016  været et godt og aktivt år. Snegla ryttere har gjort det  virkelig flot ved stævner. Flere har fået mod på at deltage, og resultaterne ligger helt i top. Snegla var repræsenteret med 10 ryttere ved DM i Herning. Frederikke red lige op med verdensmesteren og fik en flot sølvmedalje med DM. Emilie blev Danmarksmester i sin 2. stævnesæson. Både Frederikke, Michelle og Anne Kathrine blev udtaget til landsholdet og repræsenterede DK ved NM i Norge.Og mange andre Snegla ryttere har dygtiggjort sig og repræsenteret Snegla på fornem vis ved lokale stævner rundt om i landet. Så ros til jer til alle.

Men en klub kører jo ikke, uden at vi alle hver især bidrager til, at tingene fungerer i hverdagen, og at netop vores klub er et rart sted at komme. At man kan føle sig velkommen, når man kommer ind i stalden. At man altid kan spørge om hjælp, hvis der er noget man er i tvivl om osv. Den ånd er klubben skabt i, og det synes jeg, vi har formået at bevare.

Ikke mindst pga af det kæmpe arbejde der bliver lagt af alle de frivillige, f. eks. i vore udvalg.

Vores kursusudvalg anført af Line, Ditlev og Lis har gjort et stort arbejde for at skaffe gode undervisere, der har bidraget med super kvalificeret undervisning og ny inspiration. Tusind tak for det flotte arbejde og også for fin forplejning undervejs. Udover udvalget har Maibritt O også sørget for, at det har været kurser med Pernille Lyager, som mange har haft stor fornøjelse af. Og som noget nyt har vores egen Frederikke også budt på fine kurser.

Juniorudvalget anført af Jette, Susanne og de unge hjælpere har bidraget med super flot arrangerede Juniordage, hvor de yngste ryttere har haft nogle gode timer sammen med deres kammerater og hestene. Jette har sørget for, at de også har kunnet prøve deres kreative sider af. Jette var også primus motor i afholdelse af årets ridelejr for de yngste, hvor de fik nogle helt fantastiske oplevelser. En kæmpe indsats som vi skylder en stor tak for.

Årets junior ridelejr var vi igen i år så heldig at få Malene til at afholde. Desværre var det nok sidste gang Malene kommer med det tilbud. Så der skal tænkes kreativt til sommer.  Tusind tak til både Jette og Malene og alle I andre, der gjorde det muligt at afholde to ridelejre.

Det er et meget værdifuldt arbejde for klubben der lægges i juniorudvalget. Det er jo råstoffet i klubben og dem der skal sikre fremtiden.

Et andet vigtigt udvalg er stævneudvalget, der igen i år har haft travlt.  Året startede med det traditionsrige vinterstævner, hvor især de unge ryttere viste deres kunnen frem i forskellige discipiner som udklædning og freestyle mm. En stor succes.

Så blev det mere alvorligt i juni, hvor der blev afviklet Endagsstævne med mange ryttere udefra. Og i september, hvor Snegla Open blev afviklet som World Ranking stævne. Imponerende at se udvalget deres unge aldre til trods have styr på de mange forskellige dimensioner, det kræver at håndtere udenlandske dommere,  topryttere fra hele landet, tidsplaner, osv. Det er godt gået piger. Og jeg ved, at I allerede er begyndt at tænke på de næste generationer i udvalget. Meget fremsynet.

Og tak til alle jer, der ikke er med i stævneudvalget, men som trofast træder til i sekretariatet som speekere og opbakning for udvalget( Christiana, Maibritt, Diana, Simone, Britta m. fl.) Stor tak til Heidi, der trofast stiller op med pølsevognen. Og til allle kagebagere, ledvogtere, kioskpassere, og hvad der ellers er brug for.

Udover at stævner er en vigtig indtægtskilde for klubben, tænker jeg, at det er et samlingspunkt, der giver meget positivt til vores fælleskab, og samtidig er det en flot måde at vise vores dejlige heste frem for publikum og promovere vores sport.

Uden baneudvalget ingen stævner og ingen banepleje. Med vanlig god stil og styr på tingene har baneudvalget været med på stævnerne og sørget for, at banen var klar. Lige før jul blev der også sørget for ny belægning. Det ser bare rigtig godt ud. Så I kan godt glæde jer til en ny sæson.

Turudvalget har også haft en fremragende sæson. Traditionen med søndagsturene blev genoptaget og med stor succes. Der blev udforsket nyt terræn. Årets højdepunkt må nok siges at være Vesterhavsturen, hvor ca. 35 ryttere var med på en fantatisk tur. Hvor vi igen fik prøvet fælles transport af med Leif, hvilket gik helt uden problemer. Helt suverænt at opleve det fælleskab disse ture giver på tværs af alder. Tak for mange gode oplevelser

Det er jo ikke bare udvalgene der har været i gang i år. I oktober blev der afviklet Hyggestævne for alle, arrangeret af Britta. Lis, Kirsten og Helle med en efterfølgende hyggelig fest. Stor tak for det.

Annie står stadig for rengøringslisten og sender os alle en sød reminder ,når der er vores tur. Hun står sammen med AM for, at vi fortsat kan købe sodavand og øl i rytterstuen. Og AM skriver de månedlige nyhedsbreve.

Britta har styr på hjemmesiden, selv om det ikke altid er nogen let opgave. Vi er alle gode til at lægge tingene på FB og glemmer af og til at det er vigtigt, at det kommer på hjemmesiden også.

Der skal lyde en kæmpe stor tak til alle for jeres bidrag gennem året. Alle bidrag tæller. Der kunne være rigtig mange, som fortjener en særlig anerkendelse for deres bidrag.

I disse tider er der jo meget moderne at få en pris( Oscar, Bodil mm), og jeg synes ikke, vores klub skal stå tilbage for andre. Så vi har besluttet at indstifte en ny pris:

Den gyldne hestesko/ årets frivillighedspris

Den skal uddeles hvert år ved generalforsamlingen til et medlem eller en gruppe medlemmer, der har gjort en særlig frivillig indsats for klubben i årets løb. Modtageren/ modtagerne skal være gode ambassadører for klubben :

 • Er en ildsjæl i klubben
 • Udviser hjælpsomhed og god klub ånd
 • Er en god rollemodel for andre
 • Yder en ihærdig indsats til gavn for fællesskabet

 

Prisen bliver i år uddelt af bestyrelsen, men næste gang vil det været dette års modtager der udvælger den næste modtager. Såfremt modtagerne ikke selv vil pege på nogen, vil det være bestyrelsen, der udpeger en modtager.

Der kunne være rigtig mange modtagere, men vi har besluttet, at Den gyldne hestesko i år går til en gruppe medlemmer.

Det er en gruppe, der kender hinanden godt. De har kendt hinanden gennem mange år. Der er i alt 4 medlemmer i gruppen. De har alle gjort en stor indsats for klubben i den forgangne år.

De er i famile. Det er egentlig mest det ene medlem af gruppen, der er aktiv rytter, men resten af familien yder en stor indsats for klubben.

Den ene medlem, der er aktiv er næsten fast inventar herude. Er her stort set hver dag. Rider både egen hest og andres heste. Hjælper Dorte med ture og forefaldende arbejde. Er en god kammerat. Altid hjælposm og imødekommende, og bidrager med en god tone og har en god humor

Forældrene er begge aktive i klubben, ikke bare med at køre i fast rutefart til Nr. Tolstrup. Mor har tidligere siddet i bestyrelsen og har i år trukket et stort læs i Juniorudvalget ,og hun er altid klar med en hjælpende hånd til andre arrangementer.

Far er mere eller mindre frivilligt også blevet en større og større del af det frivillige arbejde. Han hjælper os med at komme over vejen til juleridt, han sørger for underholdningsværdien ved Oktoberstævnet, og har netop sagt ja til at være med i baneudvalget.

Søsteren bliver også involveret i arrangementer i klubben som hjælper ved diverse arrangementer.

Vi synes, de fortjener en anerkendelse for deres indsats.

Lad os give en stor hånd til familien Amby/ Gregersen alias: Thea, Emma, Ulrik og Jette

Jeg vil slutte af med at sige jer alle tak for 2016. Håber at I er klar til at tage fat på 2017. Det er vi i bestyrelsen, hvis vi bliver valgt. Vi har godt nok været lidt bekymrede for et kup, som har været undervejs siden Oktoberfesten, men nu må vi se senere. 🙂

Vi vil gerne opfordre jer til at melde jer til udvalgene. Vi har virkelig brug for frivillige kræfter. Det er udvalgene, der bestemmer, hvad der er ressourcer til af arrangementer. Så hvis man f. eks sidder og overvejer Juniorudvalget skal man ikke holde sig tilbage, fordi der har været en tradition med at holde ridelejre de sidste år. Det vil selvfølgelig være fantastisk, hvis det kan fortsætte, men hvis ikke må vi undvære og være tilfredse med andre og nye tiltag.

Min erfaring er, at det er givtig at at være frivillig her i klubben. Selvfølgelig skal der ofres tid og kræfter, men til gengæld får man også en masse positivt tilbage. Man kan være sammen med en masse ligesindede, der alle kommer her af en grund, nemlig at have det rart med deres interesse for den islandske hest. Men inspiration fra DR kan man sige, at god klubånd er noget, vi giver til hinanden.

Der er allerede lagt planer for det kommende år: vinterstævne, Endagsstævne , Snegla Open. Flere søndagsture og kurser mm

Anskaffelse af nyt lydanlæg til banen, evt. nyt dommerskur

Vi vil gerne have jeres input til, hvad  I synes er vigtigt den nye bestyrelse arbejder videre med, men det vender vi tilbage til.

Vi vil i den nuværende bestyrelsen foreslå, at den nyvalgte bestyrelse og udvalgene mødes til gensidig orientering d. 6. 3.kl 17.00

Til sidst skal lyde en stor tak til Frederikke, Dorte og Odd for et eminent samarbejde i året, der er gået. Det har kæmpe betydning, at vi kan finde ud at få tingene til at fungere i vores samarbejde, hvor vi er gensidigt meget afhængige af hinanden. Endnu en gang tak for jeres gæstfrihed her på stedet og jeres måde at tage imod os på.

Årsberetning 2017

Kære alle.

Hjertelig velkommen til generalforsamling i Snegla. Som formand har jeg den store fornøjelse at aflægge årsberetning og se tilbage på 2017.

Det kan jeg gøre med stor stolthed og taknemmelighed. Et af de synlige beviser på årets projekter er vores nye dejlige køkken, som vi indviede lige før jul. Et projekt der har stået på vores ønskeseddel gennem mange år, og som Susannes flotte ansøgning til Jysk Energi gjorde muligt. Og som netop i aften hvor vi er samlet så mange her, kommer til sin ret. Tænk at vi kan bruge varm, koldt vand og bruge almindelig porcelæn og bestik , der kan vaskes op i opvaskemaskinen bagefter. Det kan man da ikke andet end blive rigtig glad og taknemmelig for.

Jeg er også rigtig stolt over og taknemmelig for det store arbejde, der lægges i dagligdagen for at gøre vores klub til et attraktivt sted at være medlem. Rigtig mange tilbringer en stor del af deres fritid her, lægger kræfter i vores udvalg og bidrager på mange måder til at her er en god tone og et miljø, hvor man kan føle sig velkommen, uanset hvem man er.
At kunne være en del af et fællesskab er noget af det, der har stor betydning for vores psykiske velvære , giver livskvalitet og forlænger vores levetid. I disse år er der jo meget fokus på befolkningens sundhed, og jeg tror altså på, at vi bidrager kraftigt til medlemmernes sundhed. For det første er den fysiske del. Man får masser af motion, ikke alene når man sidder på hesten, men også når man skal hente gangeren på diverse folde. Man får styrket sine muskler, når der muges ud, slæbes foder, eller gummistøvlerne sidder fast i mudderet og skal trækkes op. Vi får masser af frisk luft og lys, der forebygger stress og depression. Det psykiske aspekt er nemlig også meget vigtigt. Tænk bare på den ro og fred, der kan være, når man rider en tur i naturen. Ja hvis man da ikke lige har travlt med at snakke løs med sin ridemakkere. Men det sociale er jo også vigtigt.

Kombinationen mellem det seriøse og det uhøjtidelige er noget af det, jeg sætter allermest pris på ved vores klub. Vi er så heldige, at der tilbydes undervisning på meget højt niveau, så alle der satser på at deltage i stævner, kan dygtiggøre sig Og vore ryttere gør det rigtig flot. 19 ekvipager stillede op til DM. Tre Danmarksmestre og en rytter der kan ride tæt op med selveste verdensmesteren. Wow det er da fuldstændig forrygende .
Men hvis ikke vi har det sociale sammenhold, tænker jeg, det vil være en kedelig klub at komme i. Jeg vil nødigt undvære f. eks vores oktober stævne hvor cowboydere og indianere bidrager til underholdnings værdien, eller vores hyggelige fester, hvor hyggen er i højsædet .
Vi har alle har et fælles mål, nemlig at kunne dyrke vores interesse for den islandske hest . Det kan jo gøres på mange måder. Men et er sikkert. Hvis vi vil bevare vores klub stærk og attraktiv, kræver det en kæmpe fælles indsats, hvor hvert et bidrag tæller. Vi må huske, at det er frivillige kræfter og lyst , der driver værket her. Det er vigtigt at respektere, at vi er forskellige og kan bidrage forskelligt .
Jeg vil vise jer et lille udpluk af det, der har kendetegnet Snegla i 2017.

 

DIASSHOW

– fælles ture

– de frivillige

– juniorarrangementer

– stævnesæson

– baneudvalg

– egne stævner

– Holstebro festuge

– oktoberstævne

– Hubertustur

– juleridt

– køkkenindvielse

– sponsorpleje

Det var, hvad jeg havde valgt fra året. I har sikkert alle hver især jeres helt særlige yndlingsøjeblik fra 2017 i Snegla. Måske skulle vi lave en fotokonkurrence med alle jeres fotos fra 2017.
Vi har selvfølgelig haft gang i mange andre ting. Bl. a holdt møde med udvalgene, med familien Stougaard, skrevet ansøgninger, dokumenteret overfor kommunen, talt med pressen, plejet sponsorere, købt ny støvsuger, nye kabler til lydanlæg, reparation af dommerskur mm.
Som I kommer til at høre senere, er der styr på økonomien, og vi har et stabilt medlemstal.

Sidste år drøftede vi til generalforsamling drøftede vi, om vi skulle renovere den lille bane eller alternativt anlægge en ny træningbane på ovalbanen eller andet sted. Vi har ikke glemt det, men der kom lige andre projekter, som det nye køkken, der skulle prioriteres først. Men vi kommer ind på emnet senere i dagen

Nu står vi så overfor et nyt år. I bestyrelsen har vi ikke tænkt at lave de store revolutioner. Faktisk synes vi , det er meget godt med noget genkendeligt i disse foranderlige tider. Snegla har jo mange gode traditioner. Men i 2018 bryder vi alligevel traditionen med at tage til World tølt sammen i februar. I stedet har 65 medlemmer købt billet til ICE horse festival i Herning i april. Det skal nok blive nogle dejlige dage.
Noget helt nyt er også, at Ida Rysgaard, der er uddannet fysioterapeut, vil tilbyde rytter yoga . Det bliver spændende at få udfordret vores stive rytterkroppe. Håber I vil bakke op om det nye tiltag.

Om lidt skal vi vælge nye folk ind i vores bestyrelse og udvalg. Jeg vil gerne rette en kæmpe stor tak til alle, der har taget en tjans i 2017. Her fra bestyrelsen kommer vi virkelig til at savne Susanne, der efter 3 år sammen med os har valgt ikke at genopstille. Kæmpe tak Susanne, og kæmpe tak til alle jer der træder ud af et af udvalgene. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer. Vi glæder os til at se nye medlemmer i udvalgene.

Vi er også rigtig glade for at vore trofaste støtter, der tager sig af rengøringliste, indkøb af sodavand til rytterstuen, sørger for hjemmesiden og skriver nyhedsbreve  har sagt ja til at fortsætte.

I forhold til hjemmesiden ved jeg, at Britta gerne høre fra jer, når I laver arrangementer. Så hun kan holde hjemmesiden opdateret og vedkommende.

Nyhedsbrevet som Anne Marie jo har skrevet for os gennem 3 år, har vi valgt at indskrænke lidt, således at det kun udkommer kvartalsvis. Stadig udsendt pr mail.

Og nu vi er ved samarbejde kommer vi jo ikke uden om familien Stougaard. Med hvem vi igen må sige, vi har haft et dejligt og konstruktivt samarbejde. I gør det enkelt at have en klub med denne ret specielle konstruktion. I er altid tilgængelige for os og nemme at sparre med. Vi ved godt, at det ikke er nogen nem opgave at tilgodese 69 opstadlere og deres behov,og forholde sig til 280 medlemmer og iøvrig lige passe alle gårdens 124 heste. Men I skal vide, at vi synes, at I gør det super godt og  er meget glade for jer og jeres måde at være på.

De fleste i bestyrelsen har nu siddet i 3 år, og vi tager gerne et år mere. Men vi har fortsat brug for jeres opbakning . En gang imellem kan det godt opleves lidt tungt at blive ved at spørge om jeres hjælp til de forskellige arrangementer, men hver gang vi har haft et arrangement, kigger vi på hinanden og siger, det var det hele værd . Det er så dejligt f. eks. at høre Dorte fortælle, om hvordan børnene kommer glædesstrålende tilbage efter et vinterstævne, når vi mræker den gode stemning til en fælles tur, eller vi får en positiv tilbagemelding fra en deltager udefra til et Snegla Open. Det er vores gulerod. Derfor tager vi gerne et år mere, ligesom vi ved, at mange af jer i udvalgene gør.

Jeg ønsker os alle et godt 2018.

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

2018 var jubilæumsår. Dansk Islandsheste forening fejrede sit 50 års jubilæum.

I den anledning blev der udgivet en meget flot jubilæumsbog Gudernes heste i Dannevang, som vi er så heldige at have et eksemplar liggende af her i rytterstuen til fri afbenyttelse.

Bogen indledes af DIs formand Anne MarieTrolle med ordene:

“I begyndelsen var tølten denne forrygende firtaktede fascination, som har berøvet os al sund

fornuft og giver livet eventyr” Mon ikke vi alle kan relatere til det?

Man kan læse, at der nu er 40.000 registrerede islandske heste i DK, 10. 000 medlemmer og 63 klubber

Man kan læse spændende beretninger om den islandske hests tusindårige historie . Men det var i 1960, at den for alvor blev introduceret i DK. Det var virkelig en pionertid med mange interessante fortællinger.

Vores klubs historie tager sin begyndelse omkring 1970, hvor Leo Stougaard tog på marked i Holstebro, og købte hoppen Snegla. Han havde hørt om, at de islandske heste kunne tølte, og ellers vidste han ikke så meget. Det der med at hesten havde papirer, vidste han ikke noget om, men han kunne da godt tage dem med. Heldigvis havde Leo tre piger, der hurtigt fandt ud, hvad en islandsk hest kunne og udbredte interessen i nabolaget. Der var ikke mange retningslinjer eller beskrivelser af, hvordan man skulle ride eller afholde konkurrencer, så man måtte forsøge sig frem. Og man gjorde op med det, man ellers i storheste verden opfattede som det rigtige. Man lærte af hinanden rundt om i de andre klubber og samledes til store stævner og møder.

Frederikke fortæller i bogen om, hvordan det er at være 3. generation i en hestefamilie. Hun blev tidligt taget med ud i stalden, eller hun blev skiftet på bagsædet af en Toyota Landcuiser, når hun var med til stævner eller lign. Allerede som 5-årig forsøgte hun selv at sadle en hest op, mens mor så til i det skjulte. Der var ikke noget, der hed curling forældre. Børnene fik lov at prøve sig frem, og forældrenes værste skræk var ikke, at børnene skulle falde af, men at de ville gå til håndbold eller fodbold. Der er utallige gode historier i bogen, og vi er jo også så heldige at have mange gode historiefortællere her i klubben, der nok er værd at lytte til.

Klubben Snegla blev stiftet i 1981 og i 2018 har vi haft et medlemstal på 284 medlemmer

Og hvad er der så sket i vores skønne klub i 2018. Jeg har igen valgt at illustrere det med fotos fra året, der er gået:

Årets gang 2018 (diasshow)

Hvem har tiltrukket sig opmærksomhed?

Positiv opmærksomhed må man sige, at klubbens stævneryttere har fået i år. Vi sendte ikke mindre end 9 ekvipager til DM. Og de gjorde det helt fantastisk. De fik 8 medaljer med hjem. Sarah fik en flot bronzemedalje, Alva og Emilie blev begge Danmarksmestre, og udtaget til landsholdet sammen med Frederikke, og de to piger fortsatte succesen i Norge og blev også Nordiske mestre. Super flot gået.

Og det gik ikke ubemærket hen – i onsdags avisen var der indtil flere artikler om de to unge Danmarksmestre og deres dygtige træner. Og de er også blevet hædret til forskellige arrangementer. Fine ambassadører for klubben.

Frederikke blev nomineret til årets træner ved Årets sportsfest.

Hvem har bidraget med god underholdning:

Her er baneudvalget ganske uovertruffen. Det er skønt med uhøjtidelighed, afslappet holdning og utrolig god værksteds humor. Det har været et dejligt bidrag med deres fantastiske videoer, og samtidig leverer de jo en utrolig ihærdig indsats og er altid til tjeneste

Turudvalget har også gjort en ihærdig indsats i året. Deres fælles ture har været meget populære, og er altid veltilrettelagte. Her er hyggen virkelig i højsæde. Skærtursdagstur til Præstbjerg, Ølgrydetur, Vesterhavstur, Hubertusture og ikke mindst juleridt.

Arbejdsdage. Ny bane renovering med belægning og arbejdsdag

Juniorudvalget varetager en meget vigtig opgave. De arrangerer tilbud for de unge medlemmer, så de får lyst til at være en del af vores klub og dermed sikre fremtidens ryttere og ikke mindst frivillige.

Mange gør et stort arbejde i vores klub og vores udvalg. Ikke alle er måske lige synlige men leverer en fantastisk indsats f. eks stævneudvalgets Mette og Lise. De har været gennemgående personer i udvalget, holdt fast og oplært nye. De nye, både de helt unge og de lidt ældre kaster sig over opgaven med stort gå på mod. Det er dejligt at høre jeres entusiasme, lettelse og begejstring f. eks når I evaluerer et stævne som Snegla Open. Stævner er jo udover kontingenter vores vigtigste indtægtskilde, så derfor er det også vigtigt, at vi alle bidrager og tager en tørn. Alle bidrag tæller.

Oktoberstævnet, som Frederikke var primus motor for, fik også stor hjælp fra stævneudvalgets utrættelige medlemmer og blev igen en stor succes. Bortset fra resultaterne, som godt kunne trænge til en fintælling 🙂

Årets vinterstævne blev afholdt i februar til stor glæde for især vores unge medlemmer og deres forældre og bedsteforældre.

Sidste år nedlagde vi vores kursusudvalg eller rettere lagde det i dvale. Og de er ikke faldet helt i søvn. Det blev til et kursus med Pernille Lyager og et med Frederikke. Og der er mere i støbeskeen.

Snegla er jo en traditionsrig klub, men i år lavede vi lidt om på traditionen med at tage til World tølt i Odense, og købte i stedet i fællesskab billetter til ICE horse festival i Herning. I bestyrelsen har vi vurderet, at det var en succes og har valgt at gøre det samme i 2019.

Som I kunne se, valgte vi at give den eksisterende træningsbane en renovering med nyt underlag. Vi har også indhentet tilbud på belysning. Det var en rimelig bekostelig affære, og fremfor selv at springe ud i det, valgte vi at søge nogle forskellige puljer. Desværre gav det ikke rigtig pote, og der er noget, der skal tages stilling til i fremtiden i den nye bestyrelse.

Mere heldig var Dorte, da hun søgte Friluftsrådet om en naturbane til ryttere over 60 år. Ansøgningen gik igennem, og inden jul begyndte en renovering af skoven. Der mangles nu at blive lave forskellige redskaber mm til banen, som vi forhåbentligt kommer til at drage stor nytte af alle sammen.

I efteråret har vi i samarbejde med Ulrik fra Specialbutikken, givet mulighed for at klubbens medlemmer kunne købe klubtøj. Det får vi sikkert at se igen, når det bliver lidt mere forår i luften.

I en klub som vores deler vi sorger og glæder. I 2018 mistede vi desværre nogle af klubbens mangeårige medlemmer. Først var det i foråret Maja, Dortes mor,

Så her i efteråret tidligere formand Anne Marie Mogensen, så Sneglas nabo Rainer og sidst Anita. Vi tænker naturligvis på deres familier, og det berører os alle. dybt. Det minder os, om hvor skrøbeligt liv kan være, og hvor vigtigt det er nyde den tid vi er her, og få det bedste ud af det.

Om lidt skal vi vælge en ny bestyrelse. Karin, Mette og jeg har siddet fire år og har valgt ikke at genopstille. Christel har siddet sammen med os i tre år og har også ønsket at trække sig, så Susanne har brug for at få nogle nye medlemmer til at danne en ny bestyrelse. Det er måske ikke optimalt, at der er så stor udskiftning, men det er prøvet før. Vi startede selv som en helt ny bestyrelse sammen for 4 år sammen. Vi har mærket en rigtig god opbakning overalt og også forståelse for, at vi lige skulle sætte os lidt ind i tingene. Der er mange gode traditioner at læne sig op ad, men også mulighed for at sætte sit eget præg på tingene. Som en kæmpe bonus har Mette tilbudt, at hun vil fortsætte som kasserer uden for bestyrelsen, hvis generalforsamlingen godkender det. Det er virkelig en kæmpe hjælp. Og andre af klubbens trofaste støtter har også givet tilsagn om deres fortsatte støtte. Anni med rengøringslisten, Anne Marie med sodavandsindkøb og fantastiske nyhedsbreve og Britta med hjemmesiden.

Så vi håber virkelig, I sidder og tænker, at det lige er noget for jer at være med til at videreføre denne fantastiske klub. En klub med de bedste medlemmer, yderst velfungerende udvalg og med en sund økonomi, og ikke mindst en unik ånd og sammenhold.

Denne klub var jo ikke noget, hvis vi ikke havde Nr. Tolstrup. Samarbejdet med familien Stougård Dorte, Odd og Frederikke har igen i 2018 været fantastisk. Jeres ukuelige vestjyske og norske sindighed og rolige tilgang er helt uundværlig. Jeres gæstfrihed, hvor I møder alle med venlighed og ligeværdighed, sætter vi alle stor pris på. I ser optimistisk og humoristisk på tingene, og I bidrager altid til, at der findes en løsning, hvis der er problemer. Fra bestyrelsen skal lyde en kæmpestor tak for samarbejdet gennem de sidste 4 år.

Til allersidst vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige en kæmpe tak til mine gode kollegaer i bestyrelsen. Tusind tak for en masse hyggelige timer sammen, gode diskussioner, grin og hårdt arbejde. Det har været en udsøgt fornøjelse.

Tusind tak til jer alle for solid støtte og opbakning. Og til den nye bestyrelse pas godt på vores klub.

Årsberetning 2019

Formand Ulrik Amby

Velkommen alle sammen. Dejligt at se så mange fremmødte. Det er jo så et tilbage blik på det første år, for den nye bestyrelse. Årets gang 2019 er ikke en kopi af 2018, men en ny fortælling hvor der kan fortælles om mange hyggelige timer. I selskab med folk som deler interessen for den islandske hest samt sammenværet mellem hest, rytter og familie og venner i mellem.

Stævner og stævne udvalget
Hvis vi skal pege på den sportslige del, kan vi været meget tilfredse med Snegla rytternes deltagelse ved diverse stævner. Hvor der hver gang er kommet rosetter eller flotte placering med hjem. Det er lige fra de hyggelige klubstævner på travbanerne i Skive og de større stævner i Herning til de store udenlandske stævner, hvor der i år var deltagelse ved VM i Berlin. Det er dejligt at se ved disse stævner, at der næsten altid er støtte på sidelinjen fra klubben.
Her i dette afsnit kan vi heller ikke komme udenom det ukuelige stævne udvalg, som har afholdt klubben stævner til stor tilfredsstilles for deltagende rytter og de mange tilskuere. Stævne udvalget skal have en stor tak for at de ikke taber modet, selvom det ikke altid ser så lyst ud. Her tænker jeg på Snegla Open. Som drillede på deltager siden, og der blev voteret i udvalget om stævnet kunne afvikles. Stævne udvalget valgte at gennemføre og det endte med en flot stævne afvikling. Som måske ikke kastede overskud af sig, men blev afviklet til alle tilfredshed og Snegla Open lever videre. 😊 Så herfra tak endnu en gang.
Frederikke med følge og måske Dorte tog oktober stævnet til revision, og afholdte et fantastisk stævne. Hvor de mindre erfarne og HELT uerfarne, kunne stifte bekendtskab med at stille op til stævne. Det var en fornøjelse at se på. Der var også til plads til de sjove discipliner hvor der var deltagelse fra en broget flok af klubbens medlemmer. Dagen blev sluttet af med en god klubfest for alle som havde lyst. Kan kun anbefale at deltage, hvis det bliver gentaget. Så stævne sæson 2019 godkendt.

Tur udvalget
Næsten punkt må være de mange tur-rytter, der er i klubben. De er blevet hjulpet godt på vej af tur udvalget som igen har afholdt mange turer ude i de diverse terræner i Vestjylland. Ligeså har de traditionen tro afholdt Hubertus jagt og Jule ridt hvor der har været stor tilslutning. Her er der også plads til at nævne Odd’s juleridt, som foregår d. 24. december kl. 11.00 og 1-2 timer frem. Hyggeligt måde at starte juledagen på.

Junior udvalget
Junior udvalget i år 2019 har også været på banen, med deres opsaddelnings dag og overnatnings arrangementer. Man er ikke i tvivl om at der sker noget på rideskolen når junior udvalget er i gang. For så syder hele rideskolen. Der er gang i staldene, udenoms arealerne og sidst men ikke mindst rytterstuen. Det er en myretue, med sure sokker, soveposer, bamser, kage og safte i overflod. Dejligt at se, stor tilslutning.

Kursus udvalget
Kursus udvalget skal vi også runde. De er lidt i dvale og lidt i live. Jeg har næsten på fornemmelsen at de er lidt ligesom Holger danske, de giver ikke op uden kamp. Der bliver slået kurser op, hvor nogen ikke bliver til noget og andre bliver, men de forsætter efter en lille pause med et nyt opslag. Vi er glade for at de prøver og håber at de forsætter trods vanskelighederne. Så der også bliver tilbudt nye kurser i 2020.

Bane udvalget
Bane udvalgte har udover de normale klargøringer af banen og de omlæggende områder også været højt til vejrs i 2019. De tog opfodringen op og med grønt lys fra bestyrelsen fik de sat master op, gravet kabler nnd og trykket på kontakten. Så muslingen banen kan nu sidestilles med Wembley, rent lysmæssigt. Det har været et ønske, der har været på vej længe, men nu kan vi endelig se lyst på det 😉. Mere om det senere på generalforsamlingen

Arbejdsdag
Arbejdsdagen var denne gang sat af til rengøring af vognene på banen, oprydning i rytterstuen og tilblivelse af nogle af de ting Dorte havde i tankerene omkring den ny anlagte sti i skoven. Der var rigtig mange hænder, så vi nåede det hele og vi havde god tid til hygge. Vi sluttede af med fælles frokost i rytterstuen. God dag.

Diverse
Vi skal også lige sende en tak til de mennesker, der sørger for at der er styr på rengøringen i rytterstuen, sadelrummet og toilettet. Også hende der sørger for at der altid er drikkevare i køleskabet, og at der er kommet et nyheds brev. Personen som opdaterer vores hjemmeside så vi kan friste nye medlemmer. Hermed tak for året 2019 Alle opstallere, Britta, Anne Marie og Anni.
Vi har fået et meget fint køkken her i rytterstuen. Det skal vi passe på, så kan vi ikke hjælpe hinanden med at overholde de regler som nok også gælder derhjemme. Ryd pæn op efter jer selv ingen mudrede sko på køkkenlågeren eller i sofaen. Skulle du ved et uheld ødelægge noget, så sig det gerne, så vi kan få det lavet, købe noget nyt.
Tænker at vi kunne få en mere levende hjemmeside, hvis vi alle kunne blive lidt bedre til at sende nogle billeder til Britta, når der sker noget i klubben. Derfor vil jeg opfordre til at dette bliver bedre i 2020. Her vil bestyrelse gå forrest og få skiftet bestyrelsesbilledet på hjemmesiden ud, som stadig er med den gamle, gamle bestyrelse.

Tilslut
Vi vil gerne takke Nr. Tolstrup for et godt samarbejde samt den gode stemning man altid bliver mødt af på flodgårdvej. Vi vil også gerne takke Mette Saaugaard s Haaning som er vores kasser udenfor bestyrelsen. Hun tager sig rigtig godt af regnskab så, vi andre kan bruge tiden på klubben. Så er der vist kun tilbage at sige, Vi glæder os til mange nye timer i Snegla trøjen.

Årsberetning 2020

Det har været et svært år pga. uvidenhed om Covid19.
Har vi overholdt alle restriktioner? – sikkert ikke, men folk har da haft mulighed for komme på Nr. Tolstrup og passe deres heste.
I bestyrelsen har vi været meget usikre omkring hvilke arrangementer der kunne gennemføres.
Der har været Vinterstævne, juniorlejr, Hubertusjagt og Snegla Open, stort set alt andet måtte aflyses
Skuffende at så få er med til generalforsamling, men måske er folk – som vi selv – i en coronaboble og holder sig hjemme. Vi håber at alle kommer tilbage på den anden side med fornyede kræfter.

Årsberetning 2021

Formandens beretning 2021

Ulrik havde lavet et powerpoint oplæg, som desværre forsvandt i ”skyen”, hvorfor beretningen blev afholdt på baggrund af Ulriks noter. Hovedpunkterne er gengivet herunder:

2021 var endnu et år i Coronaens tegn. Det er dog lykkedes at komme godt gennem 2021 og der er afholdt en lang række aktiviteter

Efter et forår, hvor rideskolen stod stille summede det igen af liv i april/maj 2021.

Der blev afholdt en kombineret generalforsamling /arbejdsdag midt i maj.

Sidst i maj blev der holdt 1 –dagsstævne, som forløb fint trods covid restriktioner.

Turudvalgets havde den 20 juni sat en tur til Ølgryde i kalenderen. Det blev en kold og regnfuld affære, men dog en fin tur. Seje ryttere.

Der skulle have været afholdt VM i august 2021. Mette havde sørget for, at der blev bestilt billetter, men desværre blev arrangementet lukket ned grundet Covid og Mette måtte refundere billetterne. Tak til Mette for hendes ihærdige arbejde.

Hen over sommerferien og ind i efteråret skete der ting og sager på Flodgårdvej. Der blev hamret, banket og malet, da både stald og sadelrum blev renoveret.

Sidst i august blev der afholdt Vesterhavstur. En fantastisk dag, hvor vejret var med turudvalget. Hestene kom hjem godt trætte, men glade ligesom deres ryttere.

Den 11.-12. september havde stævneudvalget arrangeret Snegla Open. Der var lidt færre tilmeldte end tidligere, men humøret var højt. Særligt baneudvalget var glade for det omskiftelige vejr.

Den 2. oktober var der jubilæumsfestdag med kvadrilleridning og opvisning på banen efterfulgt af kage, kaffe og sodavand på Flodgaardvej. 40 år skal fejres med en kæmpe fest. Om aftenen var vi ca. 135 mennesker samlet i musikteateret til en brag af en fest. Der var underholdning live i salen og en fantastisk video var lavet til dagen. Tak til alle der lavede underholdning, samt stor tak til festudvalget for en velarrangeret dag.

Juniorudvalget inviterede til opsadlingskursus sidst i oktober, som var pænt besøgt. Det efterspørges, at juniorudvalget afholder en ridelejr i 2022.

Den 7. november blev der afholdt hubertusjagt. Endnu engang var vejret ikke helt på arrangørernes side, da regnen væltede ned. Det var en flok våde ryttere der vendte hjem, men som altid med et smil på læben.

Traditionen tro var der juleridt den 18. december, hvor hestene lige skulle runde Skt. Jørgen og Dragen på Storetorv. Forældre, bekendte og andre nysgerrige personer var mødt op i stort tal for at hilse på hestene. Tak til Anni og Ditlev samt familie for varm kakao.

Året 2021 bød også på en ny og opdateret hjemmeside. Det var også året, hvor vi fik ryddet op i rytterstuen og etableret en hjemmeside til køb og salg af brugt udstyr.

Endvidere kan nævnes at Snegla har fået nyt klubtøj, som kan bestilles gennem den nye hjemmeside https://snegla.dk/klubtoej/.

Det skal også nævnes at 2021 blev året, hvor baneudvalget fik sin helt egen øl.

Sidst men ikke mindst kvitterede formanden for, at så mange havde valgt at bruge en onsdag aften på generalforsamling i Snegla og den gode og positive stemning, som altid hersker på Flodgårdvej. Det er vigtigt at vi værner om Snegla ”ånden” og fortsat gør Snegla til et rart sted at komme for alle.

En stor tak skal lyde til Dorte og familien Stougaard for godt samarbejde med bestyrelsen, men også for at udvise stor rummelighed og tålmodighed i dagligdagen

Beslutningsreferater

Beslutningsreferat 2016

Ordinær generalforsamling for medlemmer af Rideklubben Snegla

 1. Valg af dirigent. Odd blev traditionen tro valgt

Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed gyldig.

 1. Formandens beretning.

Ganske ny bestyrelse. Megen stor hjælp og info fra alle der ville og kunne. Faste støtter i Anne Marie, Anni og Britta. Rigtig meget flot arbejde i udvalgene.

SLIDESHOW  Stævner ved stævneudvalget – mange tilfredse deltagere og mange Sneglamedlemmer på banen. Ridelejr – stor succes med ekstra økonomisk tilskud. Arbejdsdag – Nåede mange ting. Klubarrangementer – juniordage (socialt/hygge), fælles ture. Hubertusdag. Juleridt. World Tølt, Kurser. Og så var der jo også lige Dortes 25 års jubilæum. Nogle varme og meget velmente ord 

 1. Kassereren aflægger regnskab.

Af hensyn til sammenligning har konti ensartet indhold (fyraftensstævne fx: enten 0, hvis ikke afholdt, eller overskud/underskud)

Snegla: mindre indtægtsstigning fra kontingent

Snegla Open: dyrt med udenlandske dommere. Dyrt med fly og hotel.

Klubstævner: Overskud på alle

Omkostninger Snegla. Beskrivelse af de forskellige udgifter.

Samlet set: overskud på kr. 20.350

 1. Kontingent fastsættes

Bestyrelsens forslag:

Voksne: 360 til 380 kr.

Børn: 180 til 200 kr.

Alternativt forslag fra medlemmer: Voksne det dobbelte af børn, så derfor 400 kr. (og dermed stigning med 40 kr.)

Afstemning: flertal for 400 kr.

Resultat:

Voksne: fra 360 til 400

Børn: fra 180 til 200

Familie (2): 710 – 750

(3): 715- 755

(4): 720 – 760

(5): 725 – 765

 1. Indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag:

Bestyrelsen er lidt i tvivl om hvad der er rigtigt at gøre i forhold til fx forplejning/ydelser til medlemmer/udvalg der hjælper. Særligt et spørgsmål i forhold til stævner.

Medlemmers forslag:

 • At man får i forhold til hvornår på dagen man står.
 • Der er ikke råd til at give noget (sandwich fx)
 • Tilstrækkeligt med en kop kaffe til alle der bidrager
 • Svært at adskille hvornår man skal have – og hvornår man ikke skal have
 • En glidebane hvis man først starter
 • Bestille ekstra pladekager så man kan give et stykke til alle hjælpere
 • Svært at dele vind og vejr lige
 • En kop kaffe, te, kakao (så er der også tænkt på børn)
 • Alle hjælper på lige fod
 • Indtægter/udgifter – hvis man giver, skal man have ind et andet sted.
 • Det kan være svært at komme væk fra stævnearbejdet (stævneudvalg) – derfor rart at få noget at spise.
 • Kunne være godt at stævneudvalget kunne få på klods, eller have en konto.
 • Hjælperfest (hvor man selv betaler) som belønning 

Bestyrelsen overvejer forslagene og kommer med en udmelding.

Bestyrelsens forslag:

Skifte mellem World Tølt (Odense) og Istølt (Frederikshavn)

Ikke umiddelbart stor lyst til at fravælge WT

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Lone, Karin, Mette, Susanne – genvalgt.

Opstillet og valgt: Christel Hansen

Suppleanter: Rikke Thusgaard og Heidi Hansen

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Anne Højager Nielsen

Revisorsuppleant: Heidi Hansen

 1. Valg af stævneudvalg

Line Thybo, Sarah Bunzel, Mette Amstrup, Emma Stærkær

 1. Valg af baneudvalg

Jesper Vecht, Odd Bjørnli, Ditlev Quist

 1. Valg af turudvalg

Marie Rebbe Trabjerg, Annika Bitsch, Lise Lauridsen, Randi Westerblaa

 1. Valg af kursusudvalg

Line Kristiansen, Ditlev Quist, Lis Steffensen

 1. Valg af juniorudvalg

Thea Amby, Laura Hedegaard, Mette Troldtoft , Silje Bundgaard Pedersen, Naja Bundgaard Pedersen, Helena Hedegaard, Michelle Andersen, Marie Rebbe Trabjerg, Jette Smed, Emilie Saugaard

 1. Leo Stougaards mindepokal. Bedste resultat til klubstævne (-r) på danskavlet hest.

Pokalen gik til: Michelle Munkholm Andersen på Gyllir fra Lipo

Listen med Snegla Support går rundt så der kan revideres/suppleres

Udvalgsmedlemmer skriver sig på liste.

Jørgen Flæng: beskrev sin meget positive vinkel på klubben, sammenholdet og det fælles ansvar for hestene.

Heidi Hansen: Pølsevognen giver ikke overskud. Hvad kan vi gøre?

 • Måske en lun ret.
 • Det vil være ok at hæve priserne
 • Det er et rigtig godt tilbud at man kan få regulær frokost

Britta Thybo: Det vil være rigtig godt hvis de forskellige hjemmesiderelevante ting (fra fx udvalg og bestyrelse) kommer direkte til Britta/hjemmesiden og først derefter får et link på Facebook.

Inge Kirkegaard: Hvis der er regler til fx stævne, så er det vigtigt at det står på hjemmesiden.

Marie Trabjerg: Er der mulighed for at trække på andre voksne til fx juniorarrangementer?  – Bestemt, evt. forældre

Anni Quist: Rose fra Bededagsstævne har spurgt om Sneglas hjælp til stævnet. Anni har givet tilsagn om at Snegla hjælper i indgangen. Lørdag 8 – 16, Søndag 8 – 13/14.

Line Thybo: Også vigtigt at melde sig til at ride til Bededagsstævnet

Lone Lauridsen: Der er stadig ledige pladser til både Pernille og Søren.

Beslutningsreferat 2017

Ordinær generalforsamling for medlemmer af Rideklubben Snegla
Onsdag d. 22. Februar kl. 18.30

Hyggelig fællesspisning 
1. Valg af dirigent. Odd blev indstillet, enstemmigt valgt og modtog valg. Han konstaterede at indkaldelse var efter gældende regler og erklærede generalforsamlingen for gyldig.
2. Formandens beretning (vedhæftet). Indstiftelse af Årets Frivillighedspris – Den Gyldne Hestesko: Familien Gregersen-Amby 
3. Kassereren aflægger regnskab. Opfordring til at aflevere boner fra Land og Fritid, da det er en god del af vores overskud. Derudover opfordring til at medlemmer er opmærksomme på eventuelle sponsorater. Snegla Open – Dommere er en stor udgift, så der opfordres til at give logi til dommere. Heidi Hansen og Inge Kirkegaard melder sig  Samlet overskud for året: 17.102,66. Aktiver i alt: 274930,22. Passiver i alt: 257827,56
4. Kontingent fastsættes. Kontingent fortsætter uforandret.
5. Indkomne forslag. Forslag om at renovere lille bane, så den kan bruges til opvarmning og i det daglige. Forslaget er vendt med Dorte, og det forholder sig således, at den lille bane ikke er klubbens, men er jord Dorte lejer for et år af gangen. Debat om hvad behovet egentlig er. Mulighed for at søge puljer/Sct. Georges Gilde/fonde/kommunalt tilskud til vedligehold. Væsentligt at lejeforhold har længere udstrækning, hvis der skal være investeringer. Bestyrelsen vil gerne indhente forslag fra medlemmerne for at komme bredere rundt i holdninger og klubbens prioriteringer.
– Kurus: holde kursus hvor det handler om jordtræning/trailertræning.
– Mere fokus på juniorer. Oplyse mere for børn/forældre hvad der sker i klubben.
Brochurer i ridehal, eller hvor forældre kommer
– Mere integration mellem menige forældre og hestefolk. Et enkelt arrangement, hvor der er fokus på at forældre kunne udveksle/netværke. Billigt og uformelt (Dorte).
– Folder med info til nye medlemmer.
– Bedre belysning i gården, så man bedre kan se når man sadler op og lign.
– Vedligehold af rideskolens udstyr.
– Bindemulighed ved vandslange, så man har begge hænder fri
– Bedre tilskuerpladser til børn og forældre i ridehallen
– Forslag om at opvarmnings-/hverdagsbane ligger mellem kiosk og vej
– Anvendelse af headset – til brug ved kursus (vi har det!)
– Højtaler i ridehuset
– Støvsuger med lang ledning
– Vandhane i rytterstuen
– Bestyrelsen må gerne forsætte det gode arbejde
– Hvis der skal lys op på banen, så kan det være smart at få timer på.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
– Lone Lauridsen (på valg – modtager genvalg).
– Karin Fogh (på valg – modtager genvalg)
– Mette Saugaard-Haaning (på valg – modtager genvalg)
– Susanne Bæk Jakobsen (ikke på valg)
– Christel Hansen (ikke på valg)
– Der skal vælges 2 suppleanter for et år: Heidi Hansen og Line Thybo
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Anne Højgaard Nielsen vil ikke fortsætte. Heidi Hansen modtager valg som revisor. Majbritt Olesen modtager valg som revisorsuppleant.
8. Valg af stævneudvalg. Line Thybo, Mette Amstrup, Lise Amstrup, Emma Særkjær, Mette Troldtoft, Thea Amby, Signe Dyrberg.
9. Valg af baneudvalg. Ole Saugaard-Haaning, Ulrik Amby, Jesper Vecht, Stefan Kragh, Odd Bjørnli.
10. Valg af turudvalg, Lise Lauridsen, Randi Westerblaa, Susanne Høgh, Annika Hessel Bitsch
11. Valg af kursusudvalg. Majbritt Olesen, Diana Vilsgaard, Lis Andersen.
12. Valg af juniorudvalg. Thea Amby, Jette Amby, Anita Kuipers, Pia Baltzer, Freja Andersen, Signe Dyrberg, Naja Pedersen, Isabella Kuipers, Thelma Hansen.
13. Overrækkelse af Leo Stougaards Mindepokal. Emilie Saugaard-Haaning.
14. Eventuelt.
– Odd – Oktoberstævne. Cowboyholdet føler sig dømt ude. De var nød til at drukne sorgerne, og foreslår at stævneresultatlister gemmes i 5 år. Forslag om at arrangører af oktoberstævne findes nu: Ulrik, Steffan og Helle melder sig (med hjælp ).
– Mette Saugaard-Haaning – at biler uden trailer parkeres mere hensynsfuldt, og gerne foran ved p-pladser.
– Lone Lauridsen – må folk der ikke er medlem bruge banen i dagene op til stævne? Debat, hvor konklusionen blev at gæstfrihed er godt. Vi kan se hvordan det går og evaluere om det skal koste eller begrænses.
– Britta Thybo – Opfordrer til at udvalgene giver hjemmesiden (Britta) besked om hvad der sker, så det ikke kun står på FB!

Beslutningsreferat 2018

Ordinær generalforsamling for medlemmer af Rideklubben Snegla

1. Valg af dirigent – Odd modtager valg

2. Formandens beretning. Vedlagt fil.

3. Kasseren aflægger regnskab. Sponsorpenge fra Land og Fritid giver ca. 6.000. Husk boner! Ved Snegla Open forbedrer det økonomien med privat indkvartering. Hyggestævner og arrangementer bidrager også til indtjening. Ingen spørgsmål til regnskabet. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Kontingent fastsættes. Bestyrelsen indstiller at kontingent fastholdes. Generalforsamlingen godkender.

5. Indkomne forslag.

Med baggrund i dalende tilslutning foreslår kursusudvalget at: A. kursusudvalget nedlægges (de der er interesserede opretter selv et kursus). B. sættes på stand by (hvis nogen ytrer ønske om kursus kan udvalget arrangere). C. eller kursusudvalget fastholdes, og der arrangeres kurser ,hvor medlemmer bakker op i højere grad. God, lang og konstruktiv debat på generalforsamlingen. Beslutningen blev model B. Der appelleres til, at andre udvalg (fx juniorudvalg) bruger kursusudvalget ,og at aktiviteter der ligner hinanden ikke lægges for tæt på hinanden. Kursusudvalget modtager genvalg ’i dvale’.

Forslag om renovering af lille træningsbane. Det er en fortsættelse af debatten fra sidste års debat. Dette års debat endte i det der mangler er: lys, bedre bund og måske inddragelse af midten på den gamle bane. Nedsættelse af ad hoc udvalg, der undersøger, hvad opgaven kræver. Ulrik Amby og Odd påtager sig opgaven med at undersøge pris/praktiske forhold. Der kan derudover søges midler og laves ’events’ i forhold til at samle penge ind.

Forslag fra bestyrelsen om at finde en ’sponsoransvarlig’ til at varetage opgaven med udbrede budskabet om Jysk Energi og sponsoraftale og opgaven med at holde styr på boner fra Land og Fritid. Ingen meldte sig til at være ansvarlig for sponsorater.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Lone, Karin og Mette ikke på valg
Christel modtager genvalg
Susanne Bæk Jakobsen modtager ikke genvalg Susanne Høgh opstilles og modtager valg Suppleanter: Diana F. Vilsgaard og Tanja Hove

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Heidi Hansen modtager genvalg som revisor. Maj-Britt Olesen modtager genvalg som revisorsuppleant.
8. Valg af stævneudvalg. Mette Kirk Amstrup, Lise Kirk Amstrup, Simone Bunzel, Thea Amby, Silje Bundgaard Pedersen , Signe Dyrberg og Mette Troldtoft. Jannie Mørk og Tanja Hove.

9. Valg af baneudvalg. Ulrik Amby, Ole Saaugaard-Haaning og Odd Bjørneli modtager genvalg

10. Valg af turudvalg. Randi Mohr Westerblaae, Lise Lauridsen, Annika Bitsch, Anita Kuipers, og Kirsten Raakjær

11. Valg af kursusudvalg. Diana Vilsgaard og Maj- Britt Olesen modtager valg i dvale.

12. Valg af juniorudvalg. Anita Kuipers, Mette Albertsen Bitsch, Christa Vester Schmidt, Frida Albertsen Bitsch, Karoline, Thelma Hansen, og Freja.

13. Overrækkelse af Leo Stougaards Mindepokal. Emilie Saaugaard-Haaning modtager mindepokalen.

14. Overrækkelse af Den gyldne Hestesko. Anne-Marie Jørgensen modtager med meget fin motivation fra familien Amby årets hestesko.

15. Eventuelt.

Bestyrelsen har haft god erfaring med at tilbyde overnatning til dommere ved Snegla Open og spørger om nogen vil byde ind: Familien Amby, Helle Kamp, Simone Bunzel (2 værelser), Christa.

Brug af FB-sider: Husk at skelne mellem om det hører mest hjemme i opstaldergruppe( Nr. Tolstrup) eller på Sneglas ’officielle’ side.

Er det muligt at tilgå nyheder om klubben andre steder end på FB? Hjemmesiden er godt alternativ, men udfordringen er ,at mange har svært ved at huske at arrangementer og lignende også skal på hjemmeside. Forslag om at Britta kan få ung hjælp til fx FB – Thea melder sig.

Beslutningsreferat 2019

Generalforsamling onsdag d.20. februar 2019 i rytterstuen, Nr Tolstrup, Flodgårdvej 6, 7500 Holstebro

Dagsorden:
Valg af dirigent: Odd modtager valget!
Formandens beretning: Lone

Vi har søgt om tilskud til belysning på den nye bane, men fik ikke noget. Vi har fået nogle tilbud fra Søndergaard EL som er ret dyre, så den nye bestyrelse kan måske arbejde videre.

Britta forsætter med at arbejde med hjemmesiden
Anne Marie forsætter med nyhedsbrev
Anni fortsætter med rengøringsliste

Kassereren aflægger regnskab:
Kontingent er det sammen som sidste år.
Sponsorat er faldet, vi fortsætter med Land og fritid.
Snegla Open gav et godt overskud på ca 34.000,- kr.
Salg af sodavand i rytterstuen er steget meget!! Varm sommer
Husleje er steget.

4. Kontingent fastsættes

Indkomme forslag:
Tania synes det er for dyrt hvis det ikke bliver brugt. Dorte forslår en afstemning, meningsmåling.

Mette gerne fortsætte som kasserer med er ikke

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Valg af baneudvalg: Odd, Ole, Ulrik
Valg af stævneuavalg: Tania, Melina
Lone Skov Jensen, Anke, Kirsten Rikke Retz

12. Valg af juniorudvalg:
Birgitte, Ditte Dyrmose, Maja, Lea Bjerregård, Karoline, Thea,

Lone sagde at det er et stort ansvar at ride med så mange børn i trafikken. Line, Forslag om at lave ny version hvert andet år?

Beslutningsreferat 2020

Generalforsamling i Snegla 19/2-2020

Ulrik bød velkommen
1. Valg af dirigent: Odd uden modkandidat
2. Formanden beretning om 2019:
Se vedhæftede beretning
3. Kassererens beretning:
Se vedhæftede regnskab.
4. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog at sætte kontingentet op i 2021 med 25 pr. voksne medlem og fam. Medlemskab.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved nødvendigheden da kassebeholdningen er stor.
440 for voksne og 220 for børn, fam medlemskaber 790,-
Forslaget blev vedtaget efter en kort diskusion.
5. Indkomne forslag:

Evaluering af lys på muslingebanen: det bliver brugt, men ikke voldsomt meget. Der er enighed om en model hvor rytterne selv skal tænde lyset, som så lyser 1-1½ time. Skal lyset tændes ved vejen eller ved banen. Der er argumenter både for og i mod. Bestyrelsen træffer beslutningen.

Bund i ridehallen – formanden informerede om bestyrelsens plan om at lægge ny bund i ridehallen.
Fordelene er at støvgenerne bliver mindre og underlaget mere jævnt. Det er dog en udgift på mlm 70.000 – 100.000 kroner plus uforudsete udgifter. De fremmødte synes det er en god ide. Bestyrelsen fortsætter planerne.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Susanne og Sussi er på valg og modtager genvalg, det samme gælder for kassereren og suppleanterne. De blev alle genvalgt. Majbritt og Heidi blev valgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.

Stævneudvalg udvalget fortsætter.
Mette , Melina Thea, Lise, Silje, Ida,

Baneudvalg: Ulrik og Odd fortsætter men Ole stopper., vi efterlyser en afløser.

Turudvalget, Line nyt medlem, Anke, Solveig og Annika.

Kursusudvalget: Maibritt og Diana fortsætter.

Juniorudvalget, Thomas O Knudsen, Annika, Liva og Karoline, Lea. Maia og Kristina.

7. Leo Stougaards mindepokal modtages i år af Emma Vinge på Glæpur fra nr. Tolstrup med et snit på 5,83.

8. Den Gyldne Hestesko overrækkes af sidste års modtager Anni til fam Stougaard for deres mangeårige arbejde

Anni gør i øvrigt opmærksom på at Snegla har 40 års jubilæum, næste år, der foreslås at nedsætte en jubilæums udvalg.

9. evt.
Der vil blive ryddet op på salgsbænken og sat en bøjlestang med bøjler og mærkater hvor man kan skrive pris, mbl. nummer SAMT DATO. Tingene vil så blive fjernet efter f.eks. 6 mdr. hvis det er solgt inden da.

Beslutningsreferat 2021

Generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent
det blev Odd, som bekræfter at der er indkaldt efter reglerne.

2. Formandens beretning
Det har været et svært år pga. uvidenhed om Covid19.
Har vi overholdt alle restriktioner? – sikkert ikke, men folk har da haft mulighed for komme på Nr. Tolstrup og passe deres heste.
I bestyrelsen har vi været meget usikre omkring hvilke arrangementer der kunne gennemføres.
Der har været Vinterstævne, juniorlejr, Hubertusjagt og Snegla Open, stort set alt andet måtte aflyses
Skuffende at så få er med til generalforsamling, men måske er folk – som vi selv – i en coronaboble og holder sig hjemme. Vi håber at alle kommer tilbage på den anden side med fornyede kræfter.

3. Kassererens beretning
Mette gennemgik regnskabet. Generel tilfredshed med overskuddet!!

4. Kontingent –bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende – der var ingen protester…

5. Indkomne forslag – der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter og udvalg

Bestyrelsen:
Sussi og Torben træder ud. Heldigvis er 2 nye klar
Birgitte Laura
Lise (lisekrik@hotmail.com) og Diana vil gerne være suppleanter. Line stopper.

Juniorudvalg:
Thomas, Line, Kristina, Maia (skal på efterskole), Liva og Caroline vil gerne fortsætte.
Thea vil gerne være med selvom hun tager 4 mdr til Island.
De vil gerne have en ”voksen” eller 2 mere med. Louise overvejer om det er hende….

Turudvalg:
Annika, Line Solveig og Anke fortsætter. Morten P og Karin Pedersen vil gerne være med.

Stævneudvalg:
Mette og Lise, Thea, Silje og Melina fortsætter.
Ida udgår, men vil gerne hjælpe til stævner.
De søger en ”blæksprutte” der kan hjælpe. Evt. en forælder – behøver ikke at have forstand på heste. Skal vi lave et opslag på Sporti og eller Facebook

Baneudvalget:
Fortsætter med de 3 eksisterende og desuden Søren fra nabogården som nyt medlem.

Kursusudvalg: Diana fortsætter

Revisor og revisorsuppleant: Heidi og Maibritt – vi håber at de fortsætter

Hjemmeside ansvarlig – Britta Thybo – som vi håber fortsætter

7. Den Gyldne Hestesko:
Fru Björnli overrækker denne gang til et par!
Et par der har redet sammen i mange år, stort set altid udendørs. Osse i udlandet.
En karriere der har givet mange blå mærker.
Emmy og hendes hest som hun fik som 4 årig utilredet. Hun faldt af første gang hun prøvede den og så købte hun den.
Emmy får den gyldne hestesko.

Leo Stougaards Mindepokal
Olivia Kasperczyk med 6,2
Dorte foreslår at den fremover skal uddeles til Snegla Open, som det tidligere skete…Det afgør stævneudvalget sammen med Dorte.

8. Snegla’s 40 års jubilæum 2. september 2021.
Hvad tænker medlemmer?
Sidste år talte vi om det og Lis og Helle meldte sig til at hjælpe. Det døde som alt andet i Coronatiden.

Skal vi udvide Snegla Open? I givet fald skal der gøres noget særligt ud af det.
Det kunne også være en weekendtur til f.eks. Nr. Vosborg.
Et problem er at vi stadig kender omfanget af restriktioner i efteråret.
Stævneudvalget mener at Snegla Open skal holdes for sig. (11.-12. september)
Dorte foreslår en udstilling i rytterstuen.
En dag med mange forskellige aktiviteter

Der er enighed om at vi afholder et jubilæum uafhængigt af Snegla Open.
Jubilæumsudvalg: Dorte, Lise, Frederikke og Ulrik ( vil Lis og Helle stadig??)

9. evt.
Hjemmesiden – der sker for lidt og den er måske ikke særlig spændende. Den skulle gerne blive mere attraktiv. Bestyrelsen vil nok spendere lidt penge på at få lavet en ny.Birgitte vil gerne arbejde med at vedligeholde den, men kan ikke opsætte en ny hjemmeside. (…og ender nok som bestyrelsens webansvarlig…)
Ditlev gør opmærksom på at pælene omkring banen trænger til fornyelse – måske mere end bare renovering. Kunne være smart hvis det kan tages ned om vinteren.
Husk at give baneudvalget besked når noget på banen går i stykker!!!

Ny bund i ridehallen. Der arbejdes stadig på det, men det er en svær beslutning, da vores hal bliver brugt utrolig meget og mange bunde vil kræve høj selvdisciplin mht. klatter.
Hermed en appel til ALLE om holde øje med om hesten taber noget og man får det fjernet.

/tba

Beslutningsreferat 2022

Generalforsamling i Snegla 23. februar 2022

Ulrik bød som formand velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent:

Odd blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Det blev konkluderet, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger


2. Formanden beretning 2021:
Ulrik havde lavet et powerpoint oplæg, som desværre forsvandt i ”skyen”, hvorfor beretningen blev afholdt på baggrund af Ulriks noter. Hovedpunkterne er gengivet herunder:

2021 var endnu et år i Coronaens tegn. Det er dog lykkedes at komme godt gennem 2021 og der er afholdt en lang række aktiviteter

Efter et forår, hvor rideskolen stod stille summede det igen af liv i april/maj 2021.

Der blev afholdt en kombineret generalforsamling /arbejdsdag midt i maj.

Sidst i maj blev der holdt 1 –dagsstævne, som forløb fint trods covid restriktioner.

Turudvalgets havde den 20 juni sat en tur til Ølgryde i kalenderen. Det blev en kold og regnfuld affære, men dog en fin tur. Seje ryttere.

Der skulle have været afholdt VM i august 2021. Mette havde sørget for, at der blev bestilt billetter, men desværre blev arrangementet lukket ned grundet Covid og Mette måtte refundere billetterne. Tak til Mette for hendes ihærdige arbejde.

Hen over sommerferien og ind i efteråret skete der ting og sager på Flodgårdvej. Der blev hamret, banket og malet, da både stald og sadelrum blev renoveret.

Sidst i august blev der afholdt Vesterhavstur. En fantastisk dag, hvor vejret var med turudvalget. Hestene kom hjem godt trætte, men glade ligesom deres ryttere.

Den 11.-12. september havde stævneudvalget arrangeret Snegla Open. Der var lidt færre tilmeldte end tidligere, men humøret var højt. Særligt baneudvalget var glade for det omskiftelige vejr.

Den 2. oktober var der jubilæumsfestdag med kvadrilleridning og opvisning på banen efterfulgt af kage, kaffe og sodavand på Flodgaardvej. 40 år skal fejres med en kæmpe fest. Om aftenen var vi ca. 135 mennesker samlet i musikteateret til en brag af en fest. Der var underholdning live i salen og en fantastisk video var lavet til dagen. Tak til alle der lavede underholdning, samt stor tak til festudvalget for en velarrangeret dag.

Juniorudvalget inviterede til opsadlingskursus sidst i oktober, som var pænt besøgt. Det efterspørges, at juniorudvalget afholder en ridelejr i 2022.

Den 7. november blev der afholdt hubertusjagt. Endnu engang var vejret ikke helt på arrangørernes side, da regnen væltede ned. Det var en flok våde ryttere der vendte hjem, men som altid med et smil på læben.

Traditionen tro var der juleridt den 18. december, hvor hestene lige skulle runde Skt. Jørgen og Dragen på Storetorv. Forældre, bekendte og andre nysgerrige personer var mødt op i stort tal for at hilse på hestene. Tak til Anni og Ditlev samt familie for varm kakao.

Året 2021 bød også på en ny og opdateret hjemmeside. Det var også året, hvor vi fik ryddet op i rytterstuen og etableret en hjemmeside til køb og salg af brugt udstyr.

Endvidere kan nævnes at Snegla har fået nyt klubtøj, som kan bestilles gennem den nye hjemmeside https://snegla.dk/klubtoej/.

Det skal også nævnes at 2021 blev året, hvor baneudvalget fik sin helt egen øl.

Sidst men ikke mindst kvitterede formanden for, at så mange havde valgt at bruge en onsdag aften på generalforsamling i Snegla og den gode og positive stemning, som altid hersker på Flodgårdvej. Det er vigtigt at vi værner om Snegla ”ånden” og fortsat gør Snegla til et rart sted at komme for alle.

En stor tak skal lyde til Dorte og familien Stougaard for godt samarbejde med bestyrelsen, men også for at udvise stor rummelighed og tålmodighed i dagligdagen,

3. Kassererens beretning:

Overordnet set blev det konkluderet, at klubben har en fin økonomi og er kommet godt igennem 2021.

Medlemstallet er stabilt og på trods af, at der blev brugt 25.000 kr. på jubilæumsfest og der også er brugt midler på ny hjemmeside går vi fortsat ud af regnskabsåret med et lille overskud.

Både en-dagsstævnet i foråret og Snegla open i sensommeren gav et pænt overskud ligesom vi har haft indtægter på diverse arrangementer som hubertusjagt og juleridt.

Desuden er posten gebyrer faldet drastisk grundet overgang til mobilepay.

Det fremgår af regnskabet, at der er et fald i sponsorater.

Land og Fritid vil gerne fortsætte gældende aftale i 2022. Dog modtager vi færre penge fra aftalen, da der det købes mindre gennem Land og Fritid. En opfordring til at lægge evt. bonner fra Land og Fritid i postkassen ved trappen op til rytterstuen. Eller allerhelst sende dem med det samme til Mette med billede af bonnen.

Jysk Energi har meddelt at vi for at modtage sponsorat skal have minimum 50 abonnementer hos Jysk Energi. Er man kunde hos Jysk Energi kan man gå ind og tilmelde sig programmet ”Det Lokale Liv”, hvor man kan støtte klubber og foreninger. Jysk Energi donerer 100 kroner hvert år til den klub eller forening, som du vælger og det er nemt og gratis at tilmelde sig programmet. Det er muligt at se mere her:

https://jyskenergi.dk/el/privat/det-lokale-liv/

Bestyrelsen takker Mette for det kæmpe arbejde, som hun lægger for dagen. Mette gør bestyrelsens arbejde lettere og frigiver ressourcer til andre gode formål.

Samtidig skal Mette roses for altid at overføre penge fra udlæg særdeles hurtigt.

4. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet uændret i 2022. Dette set i lyset af at klubben har en sund økonomi. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Kontingentet er som følger:

 

Voksne (fra og med 14 år) Kr. 440,-
Børn (under 14 år) Kr. 220,-
Familie (2 på samme adr.) Kr. 790,-
Familie (3 på samme adr.) Kr. 795,-
Familie (4 på samme adr.) Kr. 800,-
Familie (5 på samme adr.) Kr. 805,-
Passiv Kr. 240,-

 

5. Indkomne forslag

Der var ikke fremsendt forslag ligesom der ikke fremkom nye forslag fra forsamlingen på selve generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremkom dog med et forslag om at arbejde på at nedsætte et nyt udvalg i form af et fundraising udvalg.

Ulrik og Laura har deltaget i et møde med de øvrige klubber i kommunen, hvor flere klubber berettede om, at de har haft succes med at søge fonde.

Der var en tilkendegivelse fra salen om at et sådan udvalg vil være en god ide.

6. Valg af bestyrelse, kasserer og suppleanter.

Susanne og Birgitte var på valg til bestyrelsen. Birgitte genopstillede og blev genvalgt, mens Susanne ønskede at stoppe. Bestyrelsen skal takke Susanne for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsen gennem de sidste år.

Mathilde blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Line Thybo og Diana blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Mette blev genvalgt som kasserer og sidder uden for bestyrelsen ifølge vedtægterne.

Heidi og Kirsten blev valgt som hhv. revisorsuppleant.

 

7. Valg af kursusudvalg

Kursusudvalget består af Diana. Det blev besluttet at aktiviteterne i kursusudvalget tænkes sammen med stævneudvalget og juniorudvalget.

8. Valg af juniorudvalg

Der var stor interesse for juniorudvalget særligt fra juniorernes side. Følgende blev valgt ind i udvalget:

Annika, Hanne, Jette

Lucas, Mathilde, Mia, Merle Sofie, Maja, Sofie, Naja, Simone og Signe

Endvidere fortsætter Kristina og Christina samt Sara og Smilla

9.Valg af baneudvalg

Odd, Ulrik, Søren og Jan fortsætter

10. Valg af stævneudvalg

Line, Stephanie, Kristina og Diana blev valgt ind i udvalget

Mette, Lise, Thea og Silje fortsætter i udvalget

Mathilde blev valgt som suppleant

11. Valg af turudvalg

Kristina blev valgt ind i udvalget

Ligeledes blev følgende juniorer valgt ind: Sara, Naja, Signe, Mathilde, Mia og Smilla

Annika, Anke, Karin og Solveig fortsætter i udvalget

12. Overrækkelse af Leo Stougaards mindepokal

Det er i år Olivia Kasperczyk med et snit 6,27, som modtager Leo Stougaards mindepokal – Stort tillykke.

13. Overrækkelse af den Gyldne Hestesko

Modtageren af den gyldne hestesko er i år Anke.

Emmy begrundede indstillingen med følgende ord: ”vedkommende modtager altid alle med et stort smil. Vedkommende hjælper med at ride andres heste, hvis nogen f.eks. er forhindret i at ride selv. Vedkommende udforsker nye rideture til brug i turudvalget. Vedkommende kan sko sin egen hest. Sidst men ikke mindst har vedkommende sørget for hylder i en masse skabe”.

14. evt.

Under evt. blev det drøftet om og hvordan vi skal samarbejde med andre klubber.

Bestyrelsen har haft lidt sporadisk kontakt med nogle af islænderklubber i vores omegn, idet vi ville høre deres holdning til øget samarbejde om stævner, kurser etc.

Der var en klar tilkendegivelse af, at der ikke var ønske om samarbejde om ture. Vi slår allerede diverse kurser op på hinandens facebooksider. Evt. vil der kunne samarbejdes med andre klubber om arrangementer for juniorerne. Bestyrelsen tager forsamlingens tilkendegivelse til efterretning.

Det blev fra salen påpeget at bestyrelsen også kunne deltage i forum under DI. Formanden oplyste om, at han ikke ønskede at deltage i disse møder uden erfaren rytter.

Det blev besluttet at Mette og Line fra stævneudvalget i fremtiden vil deltage i DI møderne.

Under evt. blev der spurgt ind til højttaleranlæg og fremtidig vedligehold af baner og udenoms arealer.

Ulrik oplyste om, at vi ser ind i muligheden for at leje professionelt højttaleranlæg. Ligeledes forsøger baneudvalget at indgå aftale med plæneservice. Endvidere oplyste Ulrik om, at der vil komme et nyt lag muslinger på muslingebanen i foråret. Baneudvalget arbejder på at opfinde en vandingsvogn. Hvis nogen kan udføre tømrerarbejde ville det være velkomment, da vi har nogle vinduer som skal udskiftes.