Skip to main content

17. november 2023

HUSK BANEN ER LUKKET INDTIL ANDET BLIVER MELDT UD!!

Vi skal passe på vores nye bane. Den skal have tid til at sætte sig.

7. april 2023

Det har været en stille tid. Hverdagen er i gang.

Generalforsamlingen er vel overstået og bestyrelsen og de forskellige udvalg er ved at finde sig til rette.

Rideklubben har haft forårsstævne som var velbesøgt. En rigtig hyggelig dag med børn/unge og heste.

Der er kommet diverse nye arrangementer i kalenderen. Tjek det ud. B.la. et stævne som meget snart åbner for tilmelding på sporti. Se mere her En dags stævne og her Gædingakeppni stævne

Påsken har også budt på skærtorsdagsridt og det var en rigtig dejlig tur til Ølgryde med hjemmelavet sneglasuppe.

20. januar 2023

Glæd jer til på mandag d 23. januar. Der kommer Sneglas forårs klubstævne til salg. Se mere i kalenderen eller tryk på linket her.

12. november 2022

Kalenderen er idag opdateret med julehygge. Skynd jer at få jer tilmeldt i rytterstuen.

Galleriet indeholder nu uhyggelige billeder fra halloween og billeder af de seje deltagere fra trailerkompetancekursus.

28. oktober 2022

Lørdag d 29 oktober bliver ridehallen brugt til et halloween arangement fra kl 15-19

HUSK at få jer tilmeldt hubertusjagten snarest. Sedlen ligger i rytterstuen.

15. august 2022

Sikke dejligt det er at se mere liv i rideklubben igen. Eleverne er tilbage fra ferie, og man kan mærke de hygger sig.

Bestyrelsen har holdt første møde efter ferien og vi glæder os til at se hvad efteråret bringer med vores dejlige heste. Vi ved allerede nu at der om 3 uger skal afholdes Snegla Open så skynd jer at få jer tilmeldt lige her.

Nu hvor der rigtig er gang i rideskolen igen vil vi fra bestyrelsen side lige minde om reglen omkring ridehjelm. INGEN UNDER 18 ÅR TIL HEST UDEN RIDEHJELM!! Heller ikke selvom man bare lige henter eller bringer hesten fra/til folden. Pas på jer selv.

13. juli 2022

Husk at få dig tilmeldt Snegla open.

19. april 2022

Tjek kalenderen ud!!

Der er idag åbnet for 2 virkelig spændende ting. Junior klub stævne og kratlusker stævne. Begge ting sker d 11 juni. Skynd jer over på kalenderen og se mere, der er direkte link til tilmelding. Vi glæder os til en spændende dag.

10. april 2022

Ca. 70 friske Snegla medlemmer har de sidste 4 dage hygget sig til Icehorse Festival i Herning hvor vi har set flere rigtig dygtige Snegla ryttere i aktion i både de indledende runder og i finalerne. Tak for nogle dejlige dage.

Det næste der står i kalenderen er Skærtorsdags ridtet d 14 april der i år er lavet som et orienteringsløb. Skynd jer og få jer tilmeldt!

20. marts 2022

Kalenderen er opdateret med nyt kursus og der er kommet en masse fine billeder under de forskellige udvalg

6. marts 2022

Der er idag oprettet en ny instagram side, følg den gerne. Den hedder sneglarideklub

24. februar 2022

Mange tak for deltagelsen ved årets generalforsamling. Nye medlemmer af udvalgene må meget gerne få sendt mig et billede jeg kan bruge her på hjemmesiden. snegla.web@gmail.com

HUSK også af få jer tilmeldt til Sneglas Vinterstævne hurtigst muligt. Tryk her

11. februar 2022

Husk at få jer tilmeldt til Sneglas Vinterstævne senest d 26/2-2022. Se mere her

18. januar 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for medlemmer af Rideklubben Snegla.
Onsdag d. 23.2.2022 kl. 19.00 i rytterstuen, Nr. Tolstrup, Flodgårdvej 6, 7500 Holstebro
Vi starter (forhåbentlig) med hyggelig og coronavenlig fællesspisning kl. 18.30 (klubben betaler)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Kontingent fastsættes
5. Indkomne forslag
– Fonde/legat udvalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Ulrik Amby (Ikke på valg)
Louise Østervemb Nielsen (Ikke på valg)
Laura Storm ( Ikke på valg)
Birgitte Kaagaard (På valg – Ønsker genvalg)
Susanne Brunebjerg Høgh (På valg – ønsker ikke genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg af kursusudvalg
9. Valg af juniorudvalg
10. Valg af baneudvalg
11. Valg af stævneudvalg
12. Valg af turudvalg
13 Overrækkelse af Leo Stougaards mindepokal
14. Overrækkelse af Den gyldne hestesko
15. Evt.
Mød op og gør din indflydelse gældende.
Har du lyst til at gøre en indsats for klubben i bestyrelsen eller i et af udvalgene, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem, skrive på rideklubben.snegla@gmail.com for at høre nærmere og se vedhæftet fil.
Vi mangler medlemmer i alle udvalg og bestyrelsen.
Medlemmer under 14 år har ingen stemmeret. Dette betyder dog ikke, at man ingen indflydelse har, da der ifølge vedtægterne er mulighed for at stemme gennem sin mor eller far.
Øl og sodavand kan købes – Bestyrelsen giver maden, derfor tilmelding senest mandag d.7 februar
Skriftlige forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest mandag d. 7. februar, enten på listen i rytterstuen eller pr mail.

Venlig hilsen
Sneglas bestyrelse

På vedhæftet fil står der…

Sneglas udvalg

Vi mangler medlemmer til alle udvalg, og der er plads til alle, du behøver ikke nødvendigvis være
rytter. Udvalgene er dem der står bag alle de ting der bliver arrangeret på Snegla, og det er til stor

glæde for alle,
stor som små, unge som ældre.

Legat/Fonde udvalg:

Vores ønske at der er nogle engagerede medlemmer eller forældre der kunne tænke sig at gå ind i
dette udvalg.

Vi forestiller os at i skal bruge tid på at søge fonde/legater, så vi kan få lavet/renoveret di
verse ting
så Snegla bliver et endnu federe sted, med faciliteterne i orden.

Det kunne også være at du gerne vil bidrage med at finde sponsorer.

Juniorudvalg:

Juniorudvalget arrangerer forskellige arrangementer for Sneglas yngre medlemmer.
Fx den obligat
oriske ridelejr i sommerferien, opsadlingsdage, sociale arrangementer, rideture og der
er nærmest kun fantasien der sætter grænser for hvad juniorudvalget kan finde på.

Vi mangler engagerede voksne til dette udvalg, og man behøver på ingen måder at være ry
tter for
at være med.

Turudvalg:

Turudvalget arrangerer hvert år forskellige ture for klubbens medlemmer. Det kan være
Vesterhavstur, hubertusjagt, juleridt eller en hyggelig fælles søndagstur.

Stævneudvalg:

Stævneudvalget arrangerer alle vores stævner i løbet af året, de står for alt omkring planlægningen
og afholdelse af selve stævnet.

Både Vinterstævnet, endagsstævnet og Snegla open.

De har særligt travlt op til de 2 store stævner og de kunne bruge fx en ”blæksprutte”, det behøver

ikke være
en med forstand på hverken heste eller stævner, dette kunne fx være en forældre.
Og andre engagerede medlemmer til deres udvalg

Kursusudvalg:

Kursusudvalget mangler medlemmer.
Det kan være at du fx brænder for at arrangere et kursus med en udefrakommende underviser, et
kursus om massage til hesten, longering eller førstehjælp.

Det kunne også være at du kunne tænke dig at få en ud og holde et oplæg om et spændende emne.

Kun fantasien sætter grænser.

Baneudvalg:

Baneudvalget holder holser styr på banerne. De vedligeholder og renoverer banerne i løbet af året
og til stævnerne laver de banepleje og sørger for at de er tip top i orden.

12. januar 2022

Vi holder generalforsamling onsdag d 23 ferbruar. Husk at sætte kryds i kalenderen.

10. januar 2022

Så er der kommet information omkring Sneglas Vinterstævne. Se mere i kalenderen. Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag.

3. januar 2022

Så er kalenderen opdateret med en masse nye spændende ting til foråret 2022.

1. januar 2022

Sneglas bestyrelse vil gerne byde jer velkommen i det nye år.

Med ønsket om en masse hyggeligt samvær med hinanden og vores heste.