Skip to main content

Bestyrelsen og udvalg

Rideklubben Snegla er en forening med en bestyrelse på 5 medlemmer.

Vi har i klubben nedsat nogle udvalg, som varetager forskellige opgaver til glæde for alle medlemmer.

Har du lyst til at være en del af det frivillige arbejde i Snegla f.eks. deltage i bestyrelse, udvalg eller være hjælper til arrangementerne, er du altid velkommen til at kontakte os personligt eller pr. mail: rideklubben.snegla@gmail.com

Louise Østervemb

Formand, Sporti

Tlf.27621193

Diana Faurskov Vilsgaard

Næstformand

Tlf.41606534

Birgitte Kaagaard

Hjemmeside

Tlf. 20888868

Jannie Mørk

Menig medlem

Tlf.40854272

Mette Kirk Amstrup

Sekretær

Tlf.

Mette Saaugaard-Haaning

Lise Kirk Amstrup

Tlf. 60767211

Thea Hansen

Tlf.

Diana Faurskov Vilsgaard

Tlf.41606534

Sofie Bjørnli

Tlf.

Melina Ganderup

Tlf.

Stephanie Thorsen

Tlf.

Josefine Hylander

Tlf.

Stævneudvalget arrangerer alle vores stævner i løbet af året, de står for alt omkring planlægning og afholdelse af selve stævnet.

Vores stævne udvalg kan kontaktes på nedenstående mail, og i kan også følge med på Sneglas stævne facebook side.

I kan også finde resultater på  DRL og WRL stævner ved at trykke på link til resultater.

Anja Villadsen

Voksen-Medlem

Tlf. 41400118

Emma Kragelund

Junior-Medlem

Tlf.

Malina Kristensen

Junior-Medlem

Tlf.

Jane Schultz

Voksen-Medlem

Tlf.22939783

Signe Bjerre

Junior-Medlem

Tlf.

Yvonne Lykke Laursen

Voksen-Medlem

Tlf.28917444

Sidsel Østervemb Jensen

Junior-Medlem

Tlf.

Ditte Bjerre

Voksen-Medlem

Tlf.41194959

Sara Kirkeby

Junior-Medlem

Tlf.

Juniorudvalget arrangerer forskellige arrangementer for Sneglas yngre medlemmer.
Fx. den obligatoriske ridelejr i sommerferien, opsadlingsdag og sociale arrangementer. Det er nærmest kun fantasien der sætter grænser for hvad juniorudvalget kan finde på.

Søren Grau

Tlf.

Jan Stenholt Svendsen

Tlf.

Frederikke Stougaard

Tlf.20997270

Emil Fredsgaard Obelitz

Tlf.22572583

Baneudvalget holder styr på banerne. De vedligeholder og renoverer banerne i løbet af året og til stævnerne laver de banepleje og sørger for at de er tip top i orden.

Solveig Brunhøj

Tlf.

Line Thagaard Hvidberg

Tlf.

Annika Winkler

Tlf. 22175212

Yvonne Laursen

Tlf.

Mette Gade

Tlf.

Merete Smidt Larson

Tlf.

Turudvalget arrangerer hvert år forskellige ture for klubbens medlemmer. Det kan være Vesterhavstur, hubertusjagt, juleridt eller bare en hyggelig søndagstur.

Diana F. Vilsgaard

Tlf. 41606534

Regler for at deltage i et kursus på Snegla

  • Bindende tilmelding
  • Venteliste kan oprettes – hvis der er efterspørgsel på det
  • Hvis man er forhindret i at deltage og man er tilmeldt, vil kursus-udvalget være behjælpelig med at formidle kontakt til evt. medlemmer på ventelisten. Såfremt der ikke er medlemmer på ventelisten er deltageren selv forpligtet til at finde et nyt medlem der vil overtage pladsen. Snegla tilbage betaler IKKE deltagergebyret, ved evt. syg hest eller rytter.
  • Tilmelding til frokost er ligeledes bindende tilmelding.
  • Ved kontant betaling for kursusdeltagelse skal betalingen ske direkte til kursusudvalget.
  • Såfremt en kursusdeltager ikke ønsker publikum under sin undervisning er deltageren velkommen til at frabede sig publikum. Dette kan evt. meddeles kursus-udvalget på forhånd.
  • Ønsker ang. ride tidspunkt modtages af kursus-udvalget medlemmer. Dog kan det ikke garanteres at ønskerne opfyldes.