Bestyrelsen og udvalg

Rideklubben Snegla er en forening med en bestyrelse på 5 medlemmer.

Vi har i klubben nedsat nogle udvalg, som varetager forskellige opgaver til glæde for alle medlemmer.

Har du lyst til at være en del af det frivillige arbejde i Snegla f.eks. deltage i bestyrelse, udvalg eller være hjælper til arrangementerne, er du altid velkommen til at kontakte os personligt eller pr. mail: rideklubben.snegla@gmail.com

Ulrik Amby

Formand

Tlf. 20939971

Susanne Brunebjerg Høgh

Næstformand

Birgitte Kaagaard

Hjemmeside - snegla.web@gmail.com

Tlf. 20888868

Louise Østervemb

Sporti

Laura Storm Henriksen

Sekretær

Mette Kirk Amstrup

Tlf. 41813564

Lise Kirk Amstrup

Tlf. 26167211

Thea Amby

Silje Pedersen

Vores stævne udvalg kan kontaktes på nedenstående mail, og i kan også følge med på Sneglas stævne facebook side.

I kan også finde resultater på  DRL og WRL stævner ved at trykke på link til resultater.

Kristina Nielsen

Voksen-Medlem

Mathilde Bjerggård

Junior-Medlem

Christina Nederby Jensen

Voksen-Medlem

Sara Kirkeby

Junior-Medlem

Thomas O Knudsen

Voksen-Medlem

Smilla Nederby Eifler

Junior-Medlem

Caroline Hyldgaard

Junior-Medlem

Tlf. 24642881

Laura Storm Henriksen

Voksen-Medlem

Liva Hebsgaard

Junior-Medlem

Tlf. 40459272

Odd Bjørnli

Tlf. 97425989

Ulrik Amby

Tlf. 20939971

Søren Grau

Jan Nielsen

Solveig Brunhøj

Annika Winkler

Tlf. 22175212

Anke Brouwer

Morten Pank

Karin Pedersen

Tlf. 42155015

Diana F. Vilsgaard

Tlf. 41606534

Regler for at deltage i et kursus på Snegla

  • Bindende tilmelding
  • Venteliste kan oprettes – hvis der er efterspørgsel på det
  • Hvis man er forhindret i at deltage og man er tilmeldt, vil kursus-udvalget være behjælpelig med at formidle kontakt til evt. medlemmer på ventelisten. Såfremt der ikke er medlemmer på ventelisten er deltageren selv forpligtet til at finde et nyt medlem der vil overtage pladsen. Snegla tilbage betaler IKKE deltagergebyret, ved evt. syg hest eller rytter.
  • Tilmelding til frokost er ligeledes bindende tilmelding.
  • Ved kontant betaling for kursusdeltagelse skal betalingen ske direkte til kursusudvalget.
  • Såfremt en kursusdeltager ikke ønsker publikum under sin undervisning er deltageren velkommen til at frabede sig publikum. Dette kan evt. meddeles kursus-udvalget på forhånd.
  • Ønsker ang. ride tidspunkt modtages af kursus-udvalget medlemmer. Dog kan det ikke garanteres at ønskerne opfyldes.