Skip to main content

Bestyrelsen og udvalg

Rideklubben Snegla er en forening med en bestyrelse på 5 medlemmer.

Vi har i klubben nedsat nogle udvalg, som varetager forskellige opgaver til glæde for alle medlemmer.

Har du lyst til at være en del af det frivillige arbejde i Snegla f.eks. deltage i bestyrelse, udvalg eller være hjælper til arrangementerne, er du altid velkommen til at kontakte os personligt eller pr. mail: rideklubben.snegla@gmail.com

Louise Østervemb

Formand, Sporti

Tlf.27621193

Name

Næstformand

Tlf.

Birgitte Kaagaard

Hjemmeside - snegla.web@gmail.com

Tlf. 20888868

Diana Faurskov Vilsgaard

Menig-medlem

Tlf.41606534

Mette Kirk Amstrup

Sekretær

Tlf.

Mette Saaugaard-Haaning

Lise Kirk Amstrup

Tlf. 60767211

Diana Faurskov Vilsgaard

Tlf.41606534

Josefine Hylander

Tlf.

Kristina Mejlvang Jørgensen

Tlf.

Thea Hansen

Tlf.

Stephanie Thorsen

Tlf.

Stævneudvalget arrangerer alle vores stævner i løbet af året, de står for alt omkring planlægning og afholdelse af selve stævnet.

Vores stævne udvalg kan kontaktes på nedenstående mail, og i kan også følge med på Sneglas stævne facebook side.

I kan også finde resultater på  DRL og WRL stævner ved at trykke på link til resultater.

Kristina Nielsen

Voksen-Medlem

Tlf. 26252931

Hanne Lunde Pedersen

Voksen-Medlem

Tlf. 29462838

Jette Taulbjerg

Voksen-Medlem

Tlf. 51223952

Juniorudvalget arrangerer forskellige arrangementer for Sneglas yngre medlemmer.
Fx. den obligatoriske ridelejr i sommerferien, opsadlingsdag og sociale arrangementer. Det er nærmest kun fantasien der sætter grænser for hvad juniorudvalget kan finde på.

Søren Grau

Tlf.

Jan Stenholt Svendsen

Tlf.

Baneudvalget holder styr på banerne. De vedligeholder og renoverer banerne i løbet af året og til stævnerne laver de banepleje og sørger for at de er tip top i orden.

Solveig Brunhøj

Tlf.

Annika Winkler

Tlf. 22175212

Anke Brouwer

Tlf.

Mette Gade

Tlf.

Turudvalget arrangerer hvert år forskellige ture for klubbens medlemmer. Det kan være Vesterhavstur, hubertusjagt, juleridt eller bare en hyggelig søndagstur.

Diana F. Vilsgaard

Tlf. 41606534

Regler for at deltage i et kursus på Snegla

  • Bindende tilmelding
  • Venteliste kan oprettes – hvis der er efterspørgsel på det
  • Hvis man er forhindret i at deltage og man er tilmeldt, vil kursus-udvalget være behjælpelig med at formidle kontakt til evt. medlemmer på ventelisten. Såfremt der ikke er medlemmer på ventelisten er deltageren selv forpligtet til at finde et nyt medlem der vil overtage pladsen. Snegla tilbage betaler IKKE deltagergebyret, ved evt. syg hest eller rytter.
  • Tilmelding til frokost er ligeledes bindende tilmelding.
  • Ved kontant betaling for kursusdeltagelse skal betalingen ske direkte til kursusudvalget.
  • Såfremt en kursusdeltager ikke ønsker publikum under sin undervisning er deltageren velkommen til at frabede sig publikum. Dette kan evt. meddeles kursus-udvalget på forhånd.
  • Ønsker ang. ride tidspunkt modtages af kursus-udvalget medlemmer. Dog kan det ikke garanteres at ønskerne opfyldes.